top of page

Nastavíme Vám cenu na míru podle potřeb Vašeho zdravotnického zařízení!

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb - Vyřídíme pro Vás oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vše provedeme "na klíč". Znamená to, že dostanete do ruky hotové Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a můžete začít provozovat praxi. Vyřídíme Vám také případně jeho změnu, pozastavení či zrušení. Provedeme veškeré administrativní úkony a řízení, která jsou k udělení oprávnění nutná a zastoupíme Vás u všech jednání se správními úřady. Před zahájením naší činnosti Vám vyčíslíme cenu, která pro Vás bude konečná a bude zahrnovat všechny poplatky placené ve správních řízeních a jiné výdaje.

Zastupování u kontrol registrujícího orgánu - pokud se nechcete účastnit přímo kontroly nebo chcete před kontrolou zkontrolovat dokumenty a stav vašeho zařízení tak, aby vše vyhovovalo stávající legislativě, je tato služba nastavená pro Vás. Provedeme audit ve Vašich dokumentech, případně zkontrolujeme vybavení Vašeho zařízení tak, aby jste se vyhnuli případné pokutě, která podle nové legislativy může dosahovat až 1 mil. Kč.

Administrativní správa Vašeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb - Tato služba je nastavena zejména pro větší a středně velká zdravotnická zařízení, např. soukromé kliniky či polikliniky. Touto službou můžete značně ušetřit na mzdových nákladech za zaměstnance, kteří jsou na tyto úkony určeni. Jedná se především o administrativu spojenou s fungováním zdravotnických zařízení a plněním legislativních podmínek, s tím spojených. Šetření spočívá v tom, že za smluvený měsíční paušál, který je podstatně nižší,než celkové náklady na zaměstnance, bude uvedené úkony provádět naše firma. Jedná se zde zejména o realizaci změn v souvislosti s provozem a vývojem společnosti, jako jsou změna odborných zástupců, personální změny, změny místa provozování, technického a věcného vybavení, kontrola vybavení, kontrola nakládání s opiáty a kontrola vedení jejich evidence a pod. Díky této službě se zároveň v případě kontroly správním orgánem vyhnete sankcím (které mohou dosahovat až do výše 1 mil. Kč) či případnému trestnímu stíhání při závažnějších nedostatcích.

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

bottom of page